Logo Naša práca - Vaša prosperita
Index Formulár pre uchádzačov

Meno a priezvisko
Bydlisko
Dátum narodeniaŠtátna príslušnosť
Telefónny kontaktE-mail
Najvyššie ukončené vzdelanie
Kurzy, školenia
Znalosť cudzích jazykov

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise firmou S.K.Job s.r.o. so sídlom v Šali, Hlavná 42/12, IČO 50288652 za účelom sprostredkovania zamestnania, a to po dobu 2 rokov.

 Po uplynutí tejto doby žiadam o skartovanie materiálov, pokiaľ tak nezažiadam skôr formou listu.