Logo Naša práca - Vaša prosperita
Index Profil spoločnosti

Sme personálno - poradenská spoločnosť, S.K.Job s. r. o. pôsobíme na trhu práce od roku 2016. Ponúkame služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Znižujeme záťaž spoločností týkajúcu sa riadenia širokej personálnej agendy, ktorá je spojená s vyhľadávaním a zaraďovaním zamestnancov na rôzne pracovné pozície. Pomáhame s vytváraním funkčných pracovných tímov s perspektívou dlhodobého fungovania. Prezentáciou kvalifikovaného personálu umožňuje spoločnostiam napredovať a tým upevňovať stabilitu súčasných pracovných tímov.

Vízia spoločnosti
Našou víziou je byť spoľahlivým partnerom pre spoločnosti v oblasti personálnych služieb a zároveň kvalitným a dôveryhodným poradcom pre kandidátov, ktorí prácu hľadajú.

Ponúkané služby
Naše služby sú výnimočné tým, že prinesú na trh nové moderné prístupy v oblasti manažovania ľudských zdrojov. Súčasťou našej práce je aj zabezpečenie BOZP školenia, vstupnej lekárskej prehliadky a pracovného odevu ako aj osobných ochranných pracovných pomôcok, podľa potrieb obchodného partnera.
Recruiting: ponúkame objektívny výber najvhodnejších kandidátov na základe overených údajov o uchádzačoch.

Výhody
Zabezpečíme komplexné služby od výberu vhodných kandidátov, cez vznik a zánik pracovného pomeru až po mzdovú a odvodovú agendu.

Poslanie spoločnosti
Naším poslaním je zabezpečiť vysokú úroveň kvality služieb pre klientov, aby sme im poskytli skutočnú pridanú hodnotu vo forme komplexných personálnych riešení. Veríme, že spolupráca s nami Vám vyrieši Vaše potreby a bude jedným zo stupienkov k vyššej prosperite Vašej spoločnosti.